ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

H ae kaufmann-naturenergie είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής ενεργειακών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά & αιολικά συστήματα.

Παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και έξυπνες λύσεις γύρω από την ενέργεια, καθώς και μεμονωμένες ενεργειακές συμβουλές μαζί με την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε., ώστε αυτές να καταστούν ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο στο ενεργειακό μείγμα του μέλλοντός μας – από την αυτοπαραγωγή επαρκούς καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας για αυτοκατανάλωση έως την έξυπνη και οικονομική χρήσης της.

Ακόμα η εταιρεία προμηθεύει και εγκαθιστά αυτόνομα ηλιακά (Φ/Β) στέγαστρα τροχοφόρων για την τροφοδοσία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης (e-mobility).

Προϊόντα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Εκτός από την απόκτηση των τεχνολογικών προϋποθέσεων για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και είναι πάντα διαθέσιμη.

Αιολικά Συστήματα

Αιολικά Συστήματα

Μία επένδυση στον χώρο των Α.Π.Ε. είναι αυτή σε μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες εκμεταλλεύονται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόνομα Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης

Αυτόνομα Συστήματα & Συστήματα Αποθήκευσης

Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει όλη την ιδιοκατανάλωση του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

Σκάφη

Σκάφη

Τοποθετήστε Φωτοβολταϊκά συστήματα σκαφών και αποκτήστε τη δική σας ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλεύοντας τον ήλιο.

Έχετε κάποια απορία ;