Αυτοπαραγωγή (Net-metering)

Αυτοπαραγωγή
(Net Metering)

Αποθήκευση Ενέργειας

Η παραγωγή από Α.Π.Ε. δια του Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός / συμψηφισμός ενέργειας ή αυτοπαραγωγή) αποτελεί πλέον ελκυστική και σύντομα αποσβέσιμη λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών.

Τι είναι το Net Metering;

Σήμερα που το κόστος της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των χαμηλών τιμών του εξοπλισμού και ταυτόχρονα οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, η παραγωγή από Α.Π.Ε. δια του Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός / συμψηφισμός ενέργειας ή αυτοπαραγωγή) αποτελεί πλέον ελκυστική και σύντομα αποσβέσιμη λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών.

Το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει όλη την ιδιοκατανάλωση του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Ο καταναλωτής είναι και παράλληλα παραγωγός της ενέργειας που απαιτείται για να καλύψει τις δικές του ανάγκες, χωρίς να εξαρτάται από συμβάσεις πολιτικά εξαρτώμενες και από κανένα σύστημα εγγυημένων τιμών.

Ο όρος “Νet” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο ( π.χ. 4 μηνών) . Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο εκάστοτε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μετρητές είναι αμφίδρομοι, η εφαρμογή του net metering δεν απαιτεί συνήθως σημαντικά έξοδα από πλευράς του καταναλωτή, αφού δεν απαιτείται πρακτικά η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή.

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

Οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές στα τιμολόγια της ΔEH, η γενικότερη ανάγκη για στροφή στη χρήση πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν ραγδαία στον πλανήτη, αναδεικνύουν το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερο για λύσεις που αφορούν στην άμεση ενεργειακή εξοικονόμηση ή ακόμα και στην πλήρη αυτονομία από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Μία από τις πλέον διαδεδομένες λύσεις στη χώρα μας είναι το Αυτόνομο Υβριδικό Σύστημα το οποίο στηρίζεται ή ακόμα και συνδυάζει τη τεχνολογία φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας. Σε περιοχές της Ελλάδας, που έχουν ηλιακό δυναμικό παρόμοιο όπως π.χ. σαν αυτό της Ζακύνθου, το Αυτόνομο Υβριδικό Σύστημα ενσωματώνει τη τεχνολογία φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας ιδανικά.

Προϊόντα

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

Μία από τις πλέον διαδεδομένες λύσεις στη χώρα μας είναι το Αυτόνομο Υβριδικό Σύστημα το οποίο στηρίζεται ή ακόμα και συνδυάζει τη τεχνολογία φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας.

Αυτόνομα - Net Metering

Αυτόνομα - Net Metering

Το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει όλη την ιδιοκατανάλωση του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας - Μπαταρίες

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας - Μπαταρίες

Μπαταρίες φωτοβολταικών από δημοφιλείς εταιρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Σκάφη

Σκάφη

Τοποθετήστε Φωτοβολταϊκά συστήματα σκαφών και αποκτήστε τη δική σας ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλεύοντας τον ήλιο.

Δικαίωμα εγκατάστασης Φ/Β
(net netering)

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Το Net metering μπορεί να εφαρμοστεί και στις μεγάλες και πολύ μεγάλες καταναλώσεις που απαιτούν οι επιχειρήσεις ( κτίρια γραφείων, εμπορικά, βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια ).

Εφαρμογές του net metering μπορούμε να έχουμε και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Οι αγροτικές εγκαταστάσεις καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας (θερμοκήπια, αντλίες νερού, κτλ.). Ένα ενεργειακό σύστημα από ΑΠΕ μπορεί να εξυγιάνει και να βοηθήσει οικονομικά τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Απόσβεση

Ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης

Κόστος

Χαμηλό κόστος του εξοπλισμού του ενεργειακού συστήματος

Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες

Ελάχιστη συντήρηση

Μηδενική ρύπανση

Έχετε κάποια απορία ;